Sunday, February 26, 2017

Tăcerile... (Silences) by Teo DorTăcerile
tăcerile acelea 
când
privindu-te cum dormi
gândul meu urlă
și mă ține
de mâini
și de picioare
de teamă
să nu te trezesc
și dorințele
dorințele acelea
stinse
în urletul din gând...

By 

Translation..........

Silences
those silences
When
watching you sleep
My mind screamed
and making my
hand
and feet
Fear
not to wake
and desires
those desires
extinguished
the roar of thought ...


(The power of love and desire......)